TRANS BROKER | Legionowo, ul. Poznańska 10 »

O Nas

Firma TRANS BROKER Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1992 roku. Nasza siedziba znajduje się przy ul. Poznańskiej 10 w Legionowie. Specjalizujemy się w pośrednictwie różnego typu ubezpieczeń jak ubezpieczenia grupowe/firmowe, ubezpieczenia samochodu - OC, autocasco (AC), majątku, domu, polisy indywidualne, techniczne. Ułatwiamy wybór polisy ubezpieczeniowej najbardziej odpowiedniej dla potrzeb danego Klienta.

Usługi brokera ubezpieczeniowego przydają się także wówczas, gdy konieczna jest zmiana warunków umowy, sum ubezpieczenia lub zakresu czasowego polisy. Co ważne, TRANS BROKER nadzoruje czy towarzystwo ubezpieczeniowe w pełni wywiązało się z warunków umowy.

TRANS BROKER Sp. z o. o. działa na podstawie Zezwolenia Nr 922/00 Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 07 listopada 2000 roku w zakresie zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz ubezpieczającego.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał TRANS BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000176633

Założycielem i Prezesem Zarządu firmy TRANS BROKER jest Zbigniew Foltyński posiadający Zezwolenie Ministra Finansów Nr 170 z dnia 06.05.1992 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń (zweryfikowane z urzędu przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń dnia 16 lipca 1997).

Zbigniew Foltyński - Członek Założyciel Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, sygnatariusz Karty Sobiszewskiej (patrz zakładka etyka).

TRANS BROKER Sp. z o. o. Członek Założyciel Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (numer ewidencyjny 11 )

Założycielami a także udziałowcami w firmie TRANS BROKER byli brokerzy ubezpieczeniowi działający na polskim rynku nieprzerwanie od kilku lat jako samodzielne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania odnośnie naszej oferty zapraszamy do kontaktu z nami. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania szybko i wyczerpująco.

Napisz do nas!
* Imię i Nazwisko:
Firma:
* Adres email:
Nr. telefonu:
* Treść:
* Ile jest 2 + dwa?