Zakres Obsługi

Po otrzymaniu Listu Brokerskiego przygotowanych zostanie kilka wariantów lub propozycji umowy ubezpieczenia z jednoczesnym wskazaniem - najkorzystniejszego. Po dokonaniu oceny danego rodzaju ryzyka ewentualnym przebadaniu przebiegu szkodowości, podejmujemy negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym, mające na celu dopasowanie umowy do indywidualnych potrzeb, jak również do zapewnienia składki na jak najniższym poziomie.

W dowolnie wskazanym przez Państwa czasie, możemy przejąć i dalej poprowadzić rozpoczęte już umowy ubezpieczenia, dbając o należyty ich przebieg. Skrócenie, prolongata, zmiany sum ubezpieczenia, występowanie o zwrot nadpłaconych składek, bieżąca informacja dotycząca legislacji ubezpieczeniowej, pomoc w procesie likwidacji szkód - to główne działania, które podejmowane są podczas obsługi wykonywania umów ubezpieczenia.

W oparciu o pakiet ustaw ubezpieczeniowych z dnia 22 maja 2003 roku a szczególnie w oparciu o Ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń TRANS BROKER pośredniczy i nadzoruje prawidłowe wykonywanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe niżej wymienione umowy ubezpieczenia;

 • osobowe (w tym, pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków)
 • mienia firm i osób prowadzących działalność gospodarczą od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych,
 • utraty zysku (business interruption),
 • sprzętu elektronicznego i nośników danych od wszelkich zdarzeń losowych,
 • maszyn i urządzeń od awarii,
 • ryzyk budowlano-montażowych (CAR) i (EAR),
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadaniem majątku oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
 • komunikacyjne oraz mienia w transporcie Cargo
 • finansowe
 • gwarancje kontraktowe;
 • przetargowe
 • dobrego wykonania kontraktu
 • usunięcia wad i usterek
 • spłaty należności podatkowo-celnych,
 • kredyt kupiecki,
 • oraz inne, dostosowane do indywidualnych potrzeb

Gwarantujemy jednocześnie zachowanie całkowitej poufności informacji, wysoką jakość i merytoryczną fachowość a także uczciwość w obsłudze Państwa firmy.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania odnośnie naszej oferty zapraszamy do kontaktu z nami. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania szybko i wyczerpująco.

Napisz do nas!
* Imię i Nazwisko:
Firma:
* Adres email:
Nr. telefonu:
* Treść:
* Ile jest 0 + cztery?